Veel veehouderijsectoren - waaronder melkvee, pluimvee en varkens - hebben een scholingsconsulent, oftewel kennismakelaar. Per 1 april 2022 heeft de kalverhouderij met Henriëtte Rozendaal een eigen kennismakelaar.

Veehouderijen groeien, er komen moderne technieken en afnemers van vlees en overheden stellen nieuwe eisen. Dit heeft invloed op wat er van ondernemers en huneventuele medewerkers wordt verwacht. Een kennismakelaar helpt hen om kennis en vaardigheden op peil te houden zodat kalverhouders toekomstgericht kunnen blijven
ondernemen.

Kennismakelaar kalverhouderij

De komst van de kennismakelaar kalverhouderij komt op het juiste moment. De sector staat voor lastige dossiers op gebied van kalvergezondheid, welzijn en milieuregelgeving. Henriëtte Rozendaal is thuis in het ontwikkelen en overdragen van kennis. Zeven jaar heeft ze gewerkt als docent veehouderij bij Aeres in Barneveld. Naast het lesgeven in diverse vakken veehouderij, heeft zij ook de cursus kalverhouderij ontwikkeld voor agrarisch mbo en hbo. Deze cursus loopt al meerdere jaren met veel succes bij Aeres Barneveld.
Als kennismakelaar kalverhouderij heeft Henriëtte een duidelijk doel voor ogen: “Ik ben een tuindersdochter en getrouwd met een kalverhouder. Die sector heeft mijn hart gestolen en hiervoor wil ik me inzetten. Kennisontwikkeling in de kalverhouderij is hard nodig om voldoende instroom te behouden en de vakbekwaamheid van ondernemers en medewerkers op orde te hebben. Als een soort spin in het web wil ik kennisontwikkeling stimuleren, partijen met elkaar verbinden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.”
Met haar man Walter runt Henriëtte een kalverhouderij in Speuld met 800 blanke kalveren. Daarnaast is ze onderdeel van de redactie van vakblad De Kalverhouder.

Onafhankelijke rol

Henriëtte heeft een onafhankelijke rol. Dit houdt in dat ze niet verbonden is aan een commerciële organisatie of bedrijf. Om sectorbreed betrouwbare informatie te krijgen en de juiste dingen op te pakken, heeft ze een klankbordgroep opgericht met daarin kalverhouders en bestuurders uit de sector.Met deze groep peilt ze waar behoeften liggen, welke partijen er betrokken kunnen worden en welke vorm van kennisoverdracht het beste past. Ze werkt samen met andere organisaties zoals LTO, VVK, onderwijs, Agrivaknet en bedrijven in de periferie.
Haar scholingsaanbod bestaat onder andere uit cursussen, workshops, themadagen en masterclasses. De eerste cursus is in september 2022 met een volle groep van start gegaan. Het is een vaktechnische basiscursus kalverhouderij. De cursus is voor iedereen die zelfstandig aan de slag wil in een kalverhouderij: bedrijfsopvolgers, vaste medewerkers, zij-instromers en partners van kalverhouders. Na het afronden heeft de cursist voldoende handvatten om werkzaamheden goed uit te voeren en na te denken over de eigen toekomst in de kalverhouderij.

Vragen?

Henri√ętte Rozendaal locatie: Speuld
info@henrietterozendaal.nl 0616-343859