Nieuwsbrief februari 2023

Date

De eerste nieuwsbrief van het Calf Expertise Centre. Op 1 september 2022 is op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) het Calf Expertise Centre (CEC) gestart. Het CEC is gevestigd in Barneveld. In het CEC werken brancheorganisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de kalversector samen. Via CEC wordt kennis en expertise van het onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven gebundeld en ingezet.

Innovatiemakelaar kalverhouderij Anne-Jo Smits is vanaf oktober 2022 in Gelderland het aanspreekpunt voor bedrijven (kalverhouderijen, toeleverende en afnemende bedrijven) die willen innoveren. Dit betreft bijvoorbeeld bedrijven die met een bepaalde techniek of via managementmaatregelen emissies willen reduceren in de kalverstal. De innovatiemakelaar ondersteunt bij het aanvragen van subsidies en/of het vinden van de juiste partijen om ideeën in praktijk te brengen. Hierbij kan het gaan om technische investeringen, maar ook veranderingen van management. Emissiereductie zal gezien de actualiteit de komende jaren naar verwachting de hoofdactiviteit van de innovatiemakelaar zijn, daarnaast zijn belangrijke onderwerpen de samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij, diergezondheid en dierwelzijn.

Anne-Jo Smits over de ervaringen van haar eerste maanden als innovatiemakelaar: ‘Ik heb in de afgelopen maanden diverse contacten gehad met kalverhouders, die met innovatie bezig zijn. Ik word enthousiast van de initiatieven en de ideeën die leven in de sector; zoals bij die kalverhouder die wilde renoveren, maar nog niet wist hoe. Door verschillende gesprekken te voeren werd duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden waren qua technieken in de stal, en qua financiering van het geheel. Samen kom je verder en daar krijg ik energie van.’.

De innovatiemakelaar ondersteunt onder andere bij het aanvragen van subsidies en/of het vinden van de juiste partijen om ideeën in praktijk te brengen. Een actuele lijst van subsidies is te vinden op de website van het Calf Expertise Centre: kijk voor meer informatie op: https://www.calfexpertisecentre.com

Vragen?

Anne-Jo Smits locatie: Provincie Gelderland
a.smits@aeres.nl 06-11814203

De eerste levensweken van het kalf bepalen het resultaat in de kalverhouderij

In de toekomst wordt de samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij nog belangrijker. Welke rol hebben wij hierin als erfbetreder? Hoe kunnen wij die verbeteren? Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers ingaan op feiten en meningen over de invloed van de eerste levensweken van het kalf op het behalen van latere resultaten in de vleeskalverhouderij.

Datum: 16 maart 2023
Tijdstip: 10.15 uur tot 17.00 uur
Locatie: Denkaveal, Gruttoweg 7a, Stroe

Vacature businessmanager

Voor het Poultry Expertise Centre en Calf Expertise Centre (PEC/CEC) zijn we op zoek naar een businessmanager 0,8-1 fte

Poultry Expertise Centre en Calf Expertise Centre zijn kenniscentra, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen als partners in respectievelijk de pluimveesector en kalversector samenwerken. De kenniscentra bundelen expertise vanuit onderzoek, kennisinstellingen en bedrijfsleven en benutten dit voor onderzoek en innovatie, waarbij gezamenlijk ingespeeld wordt op actuele thema’s. PEC en CEC zijn belangrijke sparringpartners voor beleidsmakers en houden zich bezig met beleidsthema's zoals emissiereductie, omgevingsvraagstukken, dierwelzijn, diergezondheid, zoönose en duurzaamheid. Aeres is een van de partners in PEC en CEC en draagt eindverantwoordelijkheid voor PEC en CEC. De businessmanager is daarom in dienst van Aeres. PEC bestaat sinds 2013, CEC vanaf 2022.

Klik hieronder voor meer informatie:

https://www.poultryexpertisecentre.com
https://www.calfexpertisecentre.com